Kultur äter strategi till frukost

Jag hade min härliga pappa och hans sambo på besök förra helgen, och vi hamnade på Joe and the Juice efter kompromissande gällande en lättare lunch. Då såg jag ovanstående bild som fick mig att tänka till:

”Culture eats strategy for breakfast.”

Och visst är det så.

Du kan ha världens mest fantastiska strategi. ÄR den inte förankrad i arbetsplatsens företagskultur, så kommer den inte vara så effektiv som du önskar.

Det är i företagskulturen du finner hur dina anställda och kollegor hanterar organisationens mål och vision. Är detta inte en del av kulturen så spricker det.

Medarbetarnas tankemönster, attityd och principer är grunden i alla företags framgång. Målet för varje företags ledning är att synka medarbetarna med företaget till den grad att man uppnår ett zentillstånd där total symbios uppstår. Tänk er Apple under glansdagarna när Steve Jobs fortfarande var med oss, då medarbetarna VAR Apple.

När medarbetarna är en del av kulturen så tar man bättre och frivilligt till sig av företagets strategi. Företaget kan ha som strategi att ”alla ska trivas på arbetsplatsen”, men inget blir bättre om inte man påverkar den interna kulturen.

Både det strategiska och det kulturella arbetet är vardagliga processer, där strategi (ofta) tillskrivs större värde då det är mer påtagligt (och mer ”business”) när man sitter och brainstormar fram framgångsmetoder.

Arbeta på kulturen dagligen

Men: det är i det dagliga hanterandet av medarbetare och kollegor du sår kulturen. Ett hej vid hissarna på morgonen, bjuda med någon på lunchen, ha transparenta beslutsprocesser och uppmana till öppen diskussion, för att nämna några exempel.
Du måste inkludera medarbetarna i företaget och se dom som oumbärliga kuggar i hjulet. Dom är inte ersättningsbara, bara utvecklingsbara.

Därför är vikten av till exempel en ordentlig onboarding än större vad gäller kulturen, så den nye medarbetaren passar in, kan bidra och vara med utveckla den nuvarande kulturen på arbetsplatsen. Onboarding handlar mycket om praktiska detaljer såsom logins, passerkort, arbetsuppgifter och liknande. Det är också av största vikt att lämplig ansvarig hjälper den nyanställde att komma in i tänket och beteendet på arbetsplatsen, för allas skull.
Först då har du en lyckad onboarding, när nya medarbetare anammar kulturen.

Sammanfattningsvis kan man säga att strategi absolut är viktigt, men glöm inte människorna som skall genomföra den.


– Andreas

Kultur äter strategi till frukost

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen